Contoh Cerkak Bahasa Jawa (Kumpulan Berbagai Tema)

Contoh Cerkak Bahasa Jawa (Berbagai Tema) – Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat cerkak (cerpen) bahasa jawa yang benar dari sisi alur struktur atau intrinsiknya. Dan teman teman juga bisa download kumpulan cerkak bahasa jawa pdf di akhir artikel ini.

Sebelum menuju tema utama Contoh Cerkak Bahasa Jawa, pada kali ini akan sedikit kita ulas tentang beberapa pertanyaan yang sering di ajukan terkait dengan cerkak.

Dan jawaban yang akan diberikan nantinya bisa menambah wawasan kita terkait dengan cerkak.

Oh iya, untuk teman teman yang ingin menambah ilmu pengetahuannya. Silahkan kunjungi saja tautan tautan berikut ini ya.

Ok, dan berikut ini beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terkait cerkak.

Apa Itu Cerkak?

Cerkak adalah singkatan dari “cerita cekak” atau dalam bahasa indonesia memiliki arti “cerita pendek atau cerpen”.

Jadi, cerkak sendiri adalah sebuah sastra jawa modern yang dalam tulisannya menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa utama.

Cerkak sendiri adalah sebuah prosa atau cerita fiksi (tidak nyata) yang memiliki skup atau ruang lingkup pembahasan yang sempit.

Unsur Yang Ada Dalam Cerkak

Dalam cerkak, terdapat 2 unsur yang menyusunnya. Antara lain :

 • Unsur Intrinsik
 • Unsur Ekstrinsik

Unsur intrinsik sendiri adalah sebuah alur yang digunakan dalam membangun cerita itu berasal dari dalam diri pribadi. Contohnya adalah dalam alur, tokoh, pengisahan atau latar yang digunakan.

Unsur Ekstrinsik adalah unsur dari luar yang bisa memberikan pengaruh terhadap alur cerita. Contohnya adalah isu isu ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Apa saja struktur teks Cerkak?

Dalam teks cerita cekak atau cerkak, ada 5 unsur yang digunakan. Antara lain adalah sebagai berikut

 1. Eksposisi.
 2. Komplikasi.
 3. Krisis.
 4. Klimaks.
 5. Penyelesaian.

5 unsur diatas digunakan supaya cerkak memiliki alur yang bisa terarah dan sempurna.

Berapa alur Cerkak?

Setelah mengetahui struktur yang ada dalam cerkak yang bisa membuat alur sebuah cerita menjadi terarah, maka selanjutnya ada beberapa jenis alur yang dipakai dalam cerkak. Antara lain adalah sebagai berikut :

 1. Alur maju.
 2. Alur mundur.
 3. Alur campuran.

Menentukan alur yang dipakai dalam cerkak bisa membuat pembaca semakin antusias dan penasaran.

Ciri ciri Cerkak ada berapa?

Setelah mengetahui unsur, struktur dan alur cerkak, maka dapat kita ketahui beberapa ciri ciri dari cerkak. Berikut diantaranya :

 1. Ceritanya lebih pendek daripada novel.
 2. Jumlah kata dalam cerita tidak lebih dari 10 ribu kata.
 3. Penggambaran tokoh hanya pada inti tokohnya saja (tidak semua tokoh).
 4. Ada struktur eksposisi dan komplikasi.
 5. Memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik didalamnya.

Kurang lebih itu tadi beberapa ciri utama dari cerkak.

Nah, setelah belajar tentang cerkak.

Maka teman teman pasti sudah memiliki gambaran tentang cara membuat cerkak.

Dan sebelum itu, teman teman bisa membaca contoh contoh cerkak dibawah ini sebagai referensi.

Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Berbagai Tema

Contoh Cerkak Bahasa Jawa (Kumpulan Berbagai Tema)

Disini akan kami bagikan beberapa Contoh Cerkak Bahasa Jawa yang bisa teman teman baca dalam berabagai tema.

Berikut ini contoh contohnya.

1. Cerkak Tema Percintaan

Jago Bangkok
Ibu Ninik Suwandito, sesasi kepungkur mengeti dina ulang taune kang kaping patangpuluh pitu. Sepuh durung, nanging uga wis ora disebut mudha.

Diupamakke ubenging srengenge, lagi jam siji awan. Uwis wiwit gumlewang mangulon, nanging panase isih krasa sumelet.

Srawung karo sapa wae kepenak. Kumpul karo priyayi sepuh ora katon mudha, kumpul karo wong enom ora katon sepuh. Iku mau keluwihane Bu Ninik kang ora liya ibu kandhungku dhewe kang banget tak bekteni, Ian tak sayangi. “Wis tinggalen, Buk. Kuwi tak tandangane.

Nek mung nyayur sop wae, aku pinter. Iki wis jam pitu, engko ditinggal Bulik Indarto,” ujarku marang Ibu kang lagi utheg ing pawon. “Oke, sayang.. mengko aja lali nggoreng tempe gerit karo gawe sambel lombok abang,” wangsulane Ibu saka kamar, salin ngagem clana training biru, warna favorite.

 

2. Cerkak Tema Sekolah

Preian Sekolah
Ora kroso minggu ngarep wes preian sekolah sing suwene ono seminggu, aku lan keluargaku duweni rencana bakal dolan menyang griyone kakungku kang ono ing deso tandan sari. Desone kakungku terkenal ijek asri, kaline bening, lan sawah-sawahe katon ijo royo-royo. Perjalanan teko omahku menyang omae kakungku butuh wektu 4 jam.

Mari sholat subuh aku wes semangat adus lan nyiapne klambi ganti selama liburan ing kono. Gak lali ibukku juga nyiapne bekal dige selama perjalanan. Akeh pemandangan kang apik amergo perjalanan menyang omae kakungku ngelewati gunung lan hutan.

Aku lan keluarga budal teko omah jam 7 esuk numpak mobile bapak. Selama perjalanan aku lan bapak akeh crito tentang pengalamane bapak pas jeg cilik nek omahe kakungku. Aku maleh duwe rencana pengen dolan nek kali, sawah lan kebon e kakung.

Ora kroso crito ngalor-ngidol, wayah jam 12 awan tibak e ameh tekan omahe kakungku. Kakungku ketok wes siap ngenteni nek ngarep omah karo wajah e seneng banget karo katekananku. Aku salah siji putune sing di sayang. Selama nek omahe kakungku, aku di ajak dolan menyang kali, sawah lan kebon. Aku seneng iso liburan sekolah nek desone kakungku.

 

3. Cerkak Tema Persahabatan

Kekancan Sak Lawase
Jenengku Fajar, aku nduwe konco kang jenenge sodiq. Sodiq iku konco ku awet aku cilik. Sodiq iku uwonge apikan yo setia kawan.

Biasane sodiq ngundang aku tukang ngantukan, tapi aku yo ora duwe roso risih nek di undang ngono kui mungkin wes biasa dadi yo gak tak gowo ati. “Duwar…itik-itik suarane sodiq ngageti aku. Kowe lho jhan ngaget-ngageti i aku wae, nek aku jantungen piye gelem po awakmu tanggung jawab? Jawabku marang Sodiq.

Ngapurane lah jar, kowe sih ngantukan wae, kae uwis bel masuk, selak di senani mengko karo pak guru-guru balas sodiq marang aku. Sak uwise iku aku lan sodiq mlebu kelas bareng-bareng.

 

4. Cerkak Tema Bahagia

Tepang Tahun
Minggu wingi aku ulang tahun umur 11 tahun, ibukku duweni rencana gawe acara ulang tahun nek omah lan ngundan kabeh konco-koncoku sing jumlahe ono 25.

Aku seneng banget pas diaturi ibuk ulang tahunku bakal dirayakno. Sebelum dino kang ditunggu-tunggu, aku diajak ibuk lan bapak tumbas klambi anyar gae acara kasebut.

Ruang tamu omahku juga bakal di hias gawe balon-balon lan pita sing katon apik lan meriah. Ora ketinggalan ibukku juga pesen roti ulang tahun bentuk minion sesuai karo sing tak senengi. Dulur-dulur sekitaran omah ugo moro lan mbantu ibukku ngewangi masak gae acara kasebut.

Konco-koncoku podo teko lan gowo hadiah, enek sing menehi kado buku, pensi, tas, lepak lan sepatu. Acara kasebut berjalan dengan meriah, momen iku ora bakal iso tak lalekne.

 

5. Cerkak Tema Pendidikan

Baskoro
Bocahe pancen ora mbejaji. Pakulitane ireng mangkak. Rambute arang-arang, kaku tur njeprak kaya landhak. Luwih-luwih yen diwenehi hair gel. Bocah-bocah yen ngarani Jell, salah sijne minyak rambut sing bisa ndadekake rambut kaku.

Yen disawang pancen klimis lan kinclong, nanging njeprake kuwi sing ora nguwati. Upama yen ora diwenehi jell, mbok menawa ora ngono iku.ora pati njeprak.

Mbuh saka krenahe sapa Baskoro kok duwe idhe nganggo Jell barang, kamangka jell ambut iku wis ora njamani Wis ora usum kaya taun-taun kepungkur. Yen diarani kampungan utawa kurang gaul ketoke kok ora.

Tumpakane wae Kawasaki Ninja 250. Ketoke dheweke kuwi anake wang sugih. Ketambahan pinter basket lan ngedram. Kegiyatan loro iku ing sekolahku kagolong mewah.

Dadi ora bener yen Baskoro diarani kampungan utawa ora gaul. Merga dheweke pinter basket, sekolahku kasil ngumpulake sewelas piala. Kawasisane basket lan ngedram, ndadekake Baskoro bisa ndhongkrak jenenge sekolah.

Saben ana lomba kang mbutuhake karosane awak utawa yen ana pentas seni, dheweke sing makili. Upama ora, dhuwite utawa mobile sing maju. Sekolah kari nilpun wong tuwane, kabeh ruwet rentenge sekolah bakal diberesi. Cara ngene iki sing aku ora sarujuk, merga kakehan kapotangan budi marang wang tuwane, nganti arep ngetokake Baskoro wae kangelan.

Itu tadi contoh contoh cerita cekak atau cerkak yang bisa teman teman jadikan referensi.

Untuk yang ingin memilikinya, silahkan download filenya berikut ini.

Download Cerkak Bahasa Jawa Berbagai Tema

Disini akan dibagikan beberapa file yang bisa teman teman unduh, silahkan lihat daftarnya berikut ini.

– Cerkak Bahasa Jawa Pdf

Judul Link
Cerkak Tema Bahagia.pdf Download
Cerkak Tema Pendidikan.pdf Download
Cerkak Tema Percintaan.pdf Download
Cerkak Tema Persahabatan.pdf Download
Cerkak Tema Sekolah.pdf Download

 

– Cerkak Bahasa Jawa Doc

Judul Link
Cerkak Tema Bahagia.doc Download
Cerkak Tema Pendidikan.doc Download
Cerkak Tema Percintaan.doc Download
Cerkak Tema Persahabatan.doc Download
Cerkak Tema Sekolah.doc Download

Itu tadi daftar cerkak yang bisa teman teman download gratis.

Sampai disini dulu artikel Contoh Cerkak Bahasa Jawa kali ini, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis dikolom komentar ya.