Download Kitab Mantiq PDF Dan Terjemahannya

Apakah pengacara seperti kalian tidak mengenal hari libur? ― Tere Liye

Download Kitab Mantiq PDF Dan Terjemahannya –  Ada banyak buku ilmu logika, seperti Sullam Munawraq, Idhohul Mubham dll dan syarah (penjelasan) terjemah Indonesia yang bisa anda download gratis pada kali ini.

Saat ini ada banyak sekali kitab kitab karya ulama yang bisa dipelajari, seperti kitab barzanji yang bisa teman teman download melalui link tautan berikut “download maulid barzanji pdf“.

Selain itu, teman teman juga bisa download pdf mushaf juz amma versi 1 kitab di link berikut “download juz amma arab dan latin pdf“.

Kitab lainnya yang juga rekomendasi pembelajaran di pondok pondok pesantren adalah kitab darrutun nasihin, silahkan download melalui tautan berikut “download kitab durratun nasihin pdf“.

Kembali lagi ke kitab mantiq, berikut ini ulasannya.

Download Kitab Mantiq PDF (Ilmu Logika)

Kitab ilmu logika (Mantiq) ini memang sangat sulit untuk dipelajari, bahkan seorang santripun harus memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi serta tingkat nalar yang tinggi juga.

Karena kitab ini termasuk kedalam golongan kitab yang rumit dalam taraf disiplin keilmuan. Dan ada salah satu kitab mantiq yang sangat terkenal di Indonesia.

Yakni kitab Nadzam Sullam al-Munawwarqa karya Syeikh Abdurrahman al-Ahdhari. Selain itu ada beberapa judul kitab lainnya yang bisa teman teman pelajari. Dan berikut ini daftarnya.

Judul Buku : Terjemah Kitab Sullamul Munauraq
Penulis :Abu Zaid Abdurrahman Al-Akhdari
Bidang studi :
Ilmu Mantiq (logika)
Jumlah Halaman : 10 Halaman
Format File : Pdf
File Size : 1,1 Mb
Link : Download Ebook

 

Judul Buku : Natijatul Muhtam Pdf
Penulis : Ashif Abdul Qadir Jailani
Bidang studi :
Syarah Kitab Sullam dan Idhohul Mubham

Jumlah Halaman : 401 Halaman
Format File : PDF
File Size :  63 MB
Link : Download Ebook

 

Judul Buku : Bintang Terang ( الكواكب المشرق )
Penulis : Allama Muhammad Al-Amin bin Abdullah bin Yusuf bin Hassan Al-Army Al-Alawi Al-Ethiopia Al-Harari Al-Kari Al-Bouti
Bidang Studi : Ilmu Mantiq (logika)

Jumlah Halaman : 576
Format File : PDF
File Size : 14 MB
Link : Download Ebook

 

Judul Buku : Catatan Kaki Syekh Al-Islam Ibrahim Al-Bagouri
Judul Asal :
حاشية شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري على متن السلم المرونق في علم المنطق

Penulis : Sheikh Ibrahim Al-Bagouri
Jumlah Halaman : 230 Halaman
Format File :  PDF
File Size :   11 MB 
Link : Download Ebook

 

Judul Buku : Semantik – Ilmu Makna
Judul Asal : علم الدلالة – علم المعنى

Penulis : Dr. Muhammad Ali Al-Khouli
Bidang studi : Ilmu Mantiq (logika)

Jumlah Halaman : 257 Halaman
Format File : PDF disertai gambar
File Size : 4,2 Mb
Link : Download Ebook

 

Judul Buku : Perkembangan Kontemporer
Judul Asal :
التطور المعاصر لنظرية المنطق
Penulis : Dr. Maher Abdel Qader Mohamed Ali
Jumlah Halaman : 136
Format File : PDF disertai gambar
File Size : 3 Mb
Link : Download Ebook

 

Judul Buku : Rahasia Tersembunyi dalam Ilmu Mental
Judul Asal :
الأسرار الخفية في العلوم العقلية

Penulis : Sheikh Jamal Al-Din Al-Hassan bin Sheikh Yusuf bin Al-Mutahhar Al-Hilli
Jumlah Halaman : 416
Format File : PDF Buku bergambar
File Size : 11 Mb
Link : Download Ebook

 

Judul Buku : Bukti tentang logika
Judul Asal :
البرهان في المنطق

Penulis : Syeikh Muhammad Husain Tababa’i
Jumlah Halaman : 178
Format File : PDF Buku bergambar
File Size : 5,7 Mb
Link : Download Ebook

Itu tadi daftar ebook Download Kitab Mantiq PDF yang merupakan ilmu logika yang bisa teman teman download. Selanjutnya mari kita sedikit mengupas isi dari salah satu kitab diatas yakni kitab mantiq yang sangat terkenal di Indonesia yakni kitab “Sullamul Munauraq”.

Terjemahan Kitab Sullamul Munauraq

Untuk saat ini belum banyak tersedia ebook terjemahan tentang kitab mantiq, namun disini akan dibahas sedikit tentang kitab Sullamul Munauraq versi terjemahan atau artinya dalam bahasa Indonesia.

Berikut ini ulasannya.

PEMBUKAAN
(Muqodimah)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي قد اخرجا *** نتائج الفكر لأرباب الحجا .1

وحط عنهم من سماء العقل *** كل حجاب من سحاب الجهل .2

حتى بدت لهم شموس المعرفة *** رأوا مخدراتها منكشفة 3

نحمده جل على الإنعام *** بنعمة الإيمان والإسلام 4

من خصنا بخير من أرسلا *** وخير من حاز المقامات العلا 5

محمد سيد كل مقتفى *** العربي الهاشمي المصطفى 6

صلى عليه الله مادام الحجا *** يخوض من بحر المعاني لججا 7

وأله وصحبه ذوي الهدى *** من شبهوا بأنجم في الإهتدا 8

====================

1. segālā pujī bāgī āllāḥ dzāt yāng sunggu telāḥ menāmpāk kān berbāgāī bentuk pemīkīrān kepādā orāng-orāng yāng memīlīkī ākāl

2. dān dzāt yāng telāḥ mengḥīlāngkān (menyīngkāp) setīāp tābīr penutup yāknī kābut kebodoḥān dārī lāngīt pīkīrān

3. seḥīnggā menjādī terbīt (terāng) mātāḥārī pengetāḥuān bāgī merekā yāng āḥīrnyā merekā dāpāt melīḥāt setīāp permāsālāḥān rumīt terurāī dengān jelās

4. kāmī memujī kepādā āllāḥ dzāt yāng māḥā āgung ātās segālā nīkmāt yāknī berupā nīkmāt yāng berupā īmān dān īslām

5. dīālāḥ dzāt yāng telāḥ memberī keīstīmewāān kkepādā kītā dengān mānusīā terbāīk yāng terutus dān sebāīk-bāīk mānusīā yāng mendāpātkān derājāt tīnggī

6. Yāītu nābī muḥāmmād pemīmpīn dārī orāng-orāng yāng dī īkutī (dītāātī) ، berbāngsā ārāb , keturunān bānī ḥāsyīm dān mānusīā pīlīḥān

7. semogā āllāḥ swt selālu melīmpāḥkān tāmbāḥān rāḥmāt kepādā belīāu sepānjāng ākāl fīkīrān māsīḥ tetāp bergerāk menyelāmī permāsālāḥān-permāsālāḥān rumīt dārī māknā-māknā yāng luāsnyā bāk lāksānā lāutān

8. dān semogā āllāḥ jugā melīmpāḥkān tāmbāḥān rāḥmātnyā kepādā keluārgā dān pārā sāḥābāt belīāu pārā pemīlīk petunjuk , ādālāḥ merekā yāng dī ībārātkān bīntāng-bīntāng dālām memberīkān petunjuk

KEDUDUKAN ILMU MANTIQ

وبعد فالمنطق للجنان *** نسبته كالنحو للسان 9

فيعصم الأفكار عن غي الخطا *** وعن دقيق الفهم يكشف الغطا 10

فهاك من اصوله قواعدا *** تجمع من فنونه فوائدا 11

سميته بالسلم المنورق *** يرقى به سماء علم المنطق 12

والله ارجو ان يكون خالصا *** لوجهه الكريم ليس قالصا 13

وان يكون نافعا للمبتدي *** به الى المطولات يهتدي 14

====================

9. Dān setelāḥ membācā bāsmālāḥ dān ḥāmdālāḥ . sḥolāwāt sertā sālām . Kedudukān īlmu māntīq bāgī ḥātī (ākāl) sebāndīng dengān kedudukān īlmu nāḥwu bāgī līsān

10. īlmu īnī menjāgā fīkīrān dārī terjādīnyā kesālāḥān yāng tīdāk dī sengājā dān membukā penutup pemāḥāmān yāng rumīt

11. Mākā āmbīllāḥ beberāpā qoīdāḥ dārī dāsār-dāsār īlmu māntīq , dīmānā qoīdāḥ tersebut dāpāt mengumpulkān fāīdāḥ dārī cābāng-cābāng īlmunyā

12. āku nāmākān (kāryā īnī) dengān nāmā sullām munāwwāroq (tānggā yāng dīḥīāsī) dīmānā dengān kāryā īnī dāpāt dī gāpāī īlmu māntīq yāng tīnggī lāksānā lāngīt

13. Dān ḥānyā kepādā āllāḥ āku berḥārāp semogā kītāb īnī menjādī kāryā yāng murnī kārenā āllāḥ semātā dān tīādā berkurāng sedīkītpun mānfāātnyā

14. dān semogā kītāb īnī bermānfāāt bāgī pemulā yāng bāru mempelājārī īlmu māntīq , ḥīnggā mendāpātkān petunjuk āgār sāmpāī pādā kītāb-kītāb yāng lebīḥ luās pembāḥāsān nyā.

 

HUKUM MEMPELAJARI ILMU MANTIQ

فَصْلٌ في جَوازِ الاشْتِغَالِ بهِ

15 وَالخُلْفُ في جَوازِ الاشْتِغالِ *** بِهِ عَلى ثَلاثَةٍ أَقْوالِ
16 فَابْنُ الصَّلاحِ وَالنَّواوي حَرَّما *** بوَقالَ قَوْمٌ يَنْبَغي أَنْ يُعْلَما
17 وَالقَوْلَةُ المَشْهُورَةُ الصَّحِيحةْ *** جَوَازُهُ لِسالِمِ القَريحَةْ
18 مُمَارِسِ السُّنَّةِ وَالكِتابِ *** لِيَهْتَدي بِهِ إِلى الصَّوابِ

====================

15. Terjādinyā perbedāān wācānā (āntārā yāng āḥli) tentāng stātus ḥukum keboleḥān memperdālām ilmu māntiq dāpāt diklāsifikāsikān menjādi tigā, yāitu:

16. Pertāmā, Ibnu Sḥālāḥ (643 ḥ), dān Imām ān Nāwāwi (631-676 ḥ) berpendāpāt ḥārām, dān (kelompok keduā) sebāgiān kelompok mengātākān ilmu ini sebāiknyā diketāḥui.

17. Dān pendāpāt (ketigā) yāng terkenāl menyātākān bāḥwā memperdālām ilmu māntiq ādālāḥ sāḥiḥ (benār) bāgi merekā yāng memiliki kesempurnāān ākāl, yāng mengerti seluk beluk ḥādis dān āl-Qurān.

18. Yāng menguāsāi betul ḥādits dān āl Qurān. ḥāl ini supāyā merekā yāng bernālār logis bisā memperoleḥ petunjuk dān ilmu māntiq sāmpāi pādā kebenenārān yāng ḥākiki.

JENIS ILMU MANTIQ DAN KLASIFIKASINYA

أَنْواعُ العِلْمِ الحَادِثِ

19 إِدْراكُ مُفْرَدٍ تَصَوُّراً عُلِمْ *** وَدَرْكُ نِسْبَةٍ بِتَصْديقٍ وُسِمْ
20 وَقُدِّمَ الأَوَّلُ عِنْدَ الوَضْعِ *** لأَنَّهُ مُقَّدَّمٌ بِالطَّــبْعِ
21 وَالنَّظَريْ ما احْتاجَ لِلتَّـأَمُّلِ *** وَعَكْسُهُ هُوَ الضَّروريُّ الجَلي
22 وَما إِلى تَصَوُّرٍ بِهِ وُصِلْ *** يُدْعى بِقَوْلٍ شَارِحٍ فَـلْـتَـبْـتَـهِـلْ
23 وَمَا لِتَصْدِيقٍ بِهِ تُـوُصِّلا *** بِحُجَّةٍ يُـعْرَفُ عِنْدَ العُقَلا

====================

19. Ilmu itu dāpāt diklāsifikāsikān menjādi duā, yāitu: ā) Tāsḥāwwur (diskriptif), ārtinyā ilmu yāng didāpāt dāri ārti kātā-kātā secārā māndiri. b)Tāsḥdiq (pembenārān), ārtinyā ilmu yāng diperoleḥ dāriḥāsil pendiskripsiān ārti sātu kātā (mufrād).

20. Dān dālām ḥāl ini, pengertiān āwāl (yāitu diskripsi) menjādi obyek āwālnyā, sebāb kārākternyā memāng ḥārus mendāḥulukān ādānyā diskripsi lebiḥ dāḥulu yāng ḥārus dimunculkān.

21. Ilmu itu dāpāt diklāsifikāi lāgi menjādi duā mācām, yāitu: ā) Ilmu nāzḥāri, yāitu ilmu yāng didāpāt dāri pemikirān pānjāng logis; b) Ilmu Dḥāruri, yāitu ilmu yāng didāpāt tidāk melālui pemikirān pānjāng.

22. Sesuātu yāng dāpāt dipertemukān dengān sesuātu yāng terdāpāt pādā ilmu tāsḥāwwur itu, bisā berḥāsil dengān menggunākān kātā syāriḥ (jelās).

23. Jikā susunān kātā dālām bāit itu dibuāt biāsā sebāgāimānā tidāk dālām bentuk bāit, mākā ārtinyā ādālāḥ sesuātu yāng bisā dipākāi untuk menyāmpāikān sesuātu pādā ilmu tāsāwwur itu, disebut dengān istilā Qāul Sāriḥ. Jikā demikiān, beribādāḥlāḥ!

 

Itu tadi cuplikan isi dari salah satu kitab mantiq yang cukup populer dikalangan muslim Indonesia.

Dan sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini pada tema Download Kitab Mantiq PDF, semoga bisa bermanfaat, terimakasih.